Vabimo vas na redni letni Zbor članov Rokomenega kluba Dobova, ki bo v torek, 19.4.2022 ob 20.00 uri v lovskem domu na Pistačah (LD Dobova).

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev redne seje Zbora članov RK Dobova in ugotovitev sklepćnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva
 3. Sprejem dnevnega reda
 4. Poročilo o delu društva v letu 2020 in 2021
  • Poročilo predsednika upravnega odbora oz. direktorja
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo trenerjev RK Dobova
 5. Razprava o poročilih in sprejem poročila za leto 2020 in 2021
 6. Predlog programa dela za leto 2022
 7. Predlogi in pobude članov ter razno

Po zaključku zbora vljudno vabljeni na pogostitev.

 

Športni pozdrav.